به گزارش آنا خبر، کم رویی و گوشه گیری یکی از مشکلات شایع در میان کودکان می باشد و با یک سلسله علائم متعدد و به هم پیوسته در آن ها همراه هست.
در این خصوص با یک روان شناس به گفت وگو نشستیم .دکتر علیرضا کافی استاد دانشگاه با اشاره به ویژگی های کودکان کم رو و خجالتی ابراز داشت: اینگونه کودکان چون نمی توانند مشکلاتشان را در عالم واقعیت حل کنند به تخیل فرو می روند و به خیال بافی می پردازند.
وی ادامه داد: محدود ساختن تمام جنبه های فعالیت های زندگی، خجالت و سکوت و ناتوانی در برقراری رابطه با دیگران، فرار از فعالیت اجتماعی ، کمک نخواستن از دیگران، تسلیم شدن در برابر خواسته های دیگران، اجتناب از رقابت وبی اعتمادی نسبت به توانایی های خود از جمله ویژگی های کودکان کم رو وگوشه گیر است.
کافی در رابطه با عوامل ایجاد کننده ی کم رویی وگوشه گیری در کودکان ابراز داشت: عوامل متعددی می تواند موجب گوشه گیری کودکان شود از جمله غم واندوه شدید ومداوم، فقر و تنگ دستی، ضعف ونقص جسمانی ، نپذیرفته شدن در محیط خانه ومدرسه، نابسامانی های خانوادگی مانند طلاق ونبود الگوی اجتماعی مطلوب در خانواده می باشد.
این روان شناس در خصوص راه های حل این مشکل به والدین توصیه کرد: با محبت وتوجه کافی محیط امنی برای کودکان فراهم کنند، کارها ومسولیت های آن ها را به خودشان واگذار کنند، کودکان خود را با هیچ یک از دوستانش مقایسه نکنند و زمانی که کودک صحبت می کند با دقت به حرف های آن ها گوش دهند.