به گزارش آنا خبر، مسئولیت پذیری از جمله مباحثی است که امروزه نظر بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را به خود جلب کرده است.

آموزش مسئولیت، نفیس ترین هدیه ای است که می توانیم به فرزندانمان ارزانی داریم. چنین آموزشی آنان را قادر می سازد از خویشتن مراقبت کنند و در آینده به عنوان بزرگسالانی مسئول وظایف شان را به عهده بگیرند.

همیشه کارهای ساده‌ای در منزل وجود دارند که بتوان انجام آنها را به کودکان محول کرد. با این کار شما پیام بسیار مهمی به فرزند خود می‌دهید، به او می‌گویید که عضوی مفید از خانواده است و در کارها مشارکت دارد.
به همین دلیل واگذاری انجام این کارها به کودکان بهترین شیوه برای واگذاری مسئولیت به آنان است
واگذاری انجام کار به کودکان فواید بسیاری دارد که هم این فواید متوجه کل خانواده است و هم برای رشد شخصیت خود کودک موثر است.
وقتی کودکان انجام کارهای ساده را به عهده می‌گیرند، این احساس را دارند که در انجام کاری مفید برای خانواده مشارکت می‌کنند. وقتی کودک خردسال شما میز غذا را می‌چیند و اعضای خانواده برای صرف غذا دور میز می‌نشینند، او احساس می‌کند که برای این وعده غذا کار مهمی انجام داده است. یا وقتی که کودک شما جوراب‌ها را مرتب کند و مثلا پدر یکی از همان جوراب‌ها را می‌پوشد کودک درمی‌یابد که کمک وی مهم و موثر بوده است.
کودک با انجام کارهای ساده منزل می‌آموزد که مسئولیت بپذیرد و به کارهایی که انجام می‌دهد افتخار‌کند،‌ ضمن اینکه به مرور زمان این مسئله برای وی یک امر عادی و معمول می‌شود و بدون این که نیازی به تذکر باشد یا وحشتی از انجام آنها داشته باشد، کارهایی را که از عهده انجام آنها برآید انجام می‌دهد. اما باید دقت داشته باشیم با افزایش دامنه کارهایی که انجام می‌دهند نیاز آنها به تشویق را فراموش نکنیم .
دکتر علیرضا کافی روان شناس در گفت وگو با آنا خبرابراز کرد: احساس مسولیت زمانی در کودک رشد می کند که به او مسولیت داده شود ودر مورد اثر بخش بودن پاسخ های خویش بازخورد مناسبی دریافت کند.
این روان شناس ادامه داد: والدین باید وظایف کودکان را به صورت کامل روشن وآشکار کنند و وظایفی را به عهده ی کودک بگذارند که در حد توان کودک باشد.
وی افزود: هنگامی که کودک بخشی از مسولیت خود را به خوبی انجاام داد برای او پاداش وجایزه بگیرند.
کافی اظهار داشت: هنگامی که کودک وظیفه اش را فراموش کرد مکرر و بیش از حد به او یاد اوری نکنید واز طرفی کار ومسولیت کودک را شخصا انجام ندهید.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در صورت بروز مشکل در ایفای مسولیت از طرف کودکان از القابی نظیر بی لیاقت، غیر مسئول استفتده نکید.