به گزارش آنا خبر، پایه و اساس یک ازدواج و یک زندگی مشترک با دوام و شیرین را باید در میزان محبت و گذشت و مهربانی زوجین دانست.در واقع در هر شرایطی تداوم و با نشاطی یک زندگی زناشویی موفق وابسته ی گذشت و ایثار طرفین می باشد.زیرا که اگر گذشت و چشم پوشی نباشد کم کم ریشه های خانواده سست و افسرده و فرسوده خواهد شد و درخت خانواده و نهال خانواده ی تازه شکل گرفته پژمرده خواهد شد.

بدون گذشت اعتمادی درکار نیست
زن و شوهر نباید به گونه ای رفتار کنند که تنها منتظر عیوب یکدیگر بوده و با بیان این عیوب زندگی را به کام خود و دیگری تلخ کنند. آنان باید در یک فضای صمیمی و دوستانه از برخی اشتباهات هم بگذرند و از خود گذشتگی نشان دهند. امام علی(ع) فرموده اند: بخشودن و گذشت، تاج خصلت های والای انسانی است.
دکتر علیرضا کافی روانشناس واستاد دانشگاه در گفت وگو با آنا خبر با اشاره ه اینکه بخشش به معنای پذیرفتن رفتار دیگران نیست افزود: بخشش به معنای محبت کردن و ساختن دوباره ی زندگی می باشد.
وی ادامه داد: اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که در زندگی، احتمال بروز وظهور خطاهایی از جانب زن ومرد بدیهی است واگر قرار باشد با هر خطایی هرچند کوچک در زندگی برخورد تند وشدیدی صورت بگیرد مطمئنا رفتارهای خصمانه جای فضای آرامش بخش منزل را خواهد گرفت.
این روان شناس ابراز داشت: بخشش وگذشت در اکثر موارد می تواند گرما وانژی خاصی را به روح زندگی ببخشد وآن را لذت بخش کند.
کافی در ادامه با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) که فرمودند:بخشش مایه ی برتری است به خانواده ها توصیه کرد که گذشت و مدارا را بر خشم وعصابنیت خود پیشی دهند تا شاهد اثرات شیرین آن در زندگی خود بشوند.