به گزارش آنا خبر، زهرا ساعی، با اشاره به اینکه فعالیت کودکان کار طی سالیان گذشته به ویژه در یک دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: متاسفانه در کشور سازمان متولی خاصی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات کودکان کار وجود ندارد، تنها سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساماندهی کودکان کار و حل مشکلات آنها تاکنون اقداماتی را انجام داده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان بهزیستی شرح وظایف گسترده‌ای دارد، افزود: پیگیری تمام آسیب‌ها به ویژه درحوزه معلولیت‌ها برعهده سازمان بهزیستی بوده و این نهاد دایره وظایف گسترده‌ای دارد، بنابراین بهزیستی به تنهایی نمی‌تواند در ساماندهی کودکان کار اقدامات کافی و لازم را انجام دهد.

وی با انتقاد از اینکه بسیاری از کودکان کار مورد سوء استفاده باندهای تکدی گری قرار می‌گیرند، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل نبود انسجام عمل و وحدت رویه میان دستگاه های متولی تاکنون موفقیت های قابل قبولی درحوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی به ویژه کودکان کار حاصل نشده است، ضمن اینکه موازی کاری بسیاری هم میان دستگاه ها درحوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی وجود دارد؛ بنابراین دستگاه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص درحوزه کودکان کار باید استراتژی واحدی را اتخاذ کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه تراکم کودکان کار درحاشیه شهرها بیش از مرکز شهر است، گفت: درصد بسیاری از این کودکان از حق تحصیل محروم هستند، ضمن اینکه برخی از این کودکان تحت فرماندهی باندهایی وارد فعالیت های اقتصادی می شوند که هیچ آگاهی از آن ندارند؛ همچنین تعداد بسیاری از کودکان کار به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی به بیماری های خطرناکی دچار می شوند که در این شرایط باید منتظر بروز و ظهور آسیب های جدید دیگری درجامعه بود.

ساعی با بیان اینکه کودک کار هیچ تفاوتی به لحاظ حقوقی با کودکان عادی در جامعه ندارد، افزود: بیشتر کودکان کار دارای یک والد هستند که در بسیاری شرایط والدین به اعتیاد دچار هستند، بنابراین این دستگاه‌های دولتی هستند باید چتر حمایتی خود را برای حمایت از کودکان کار گسترش دهند؛ به عبارت بهتر یک دستگاه نباید مدام مسائل را به گردن دستگاه دیگری انداخته و از انجام وظایف شانه خالی کند، زیرا در این شرایط نمی‌توان با آسیب‌های اجتماعی درحوزه کودکان کار مبارزه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت‌های همه جانبه از کودکان کار، تصریح کرد: نمایندگان در بررسی برنامه ششم موارد قانونی قابل قبولی را درجهت حل مشکلات کودکان کار و زنان سرپرست خانوار از جمله  اختصاص بودجه کافی لحاظ کردند.