به گزارش آنا خبر به نقل از میزان، «اسنژانا سووش» نقاش جوان برخی از این لحظه‌های عاشقانه میان پدرها و دخترهای‌شان را با نقاشی‌های رنگی به تصویر کشیده است.

پدرها همیشه حاضر هستند که کارهای دخترشان را انجام دهند.

پدرها همیشه حاضر هستند که کارهای دخترشان را انجام دهند
پدرها حتی وسط کارهای‌شان بازهم برای دختر کوچولو خودشان وقت دارند.

پدرها حتی وسط کارهای‌شان بازهم برای دختر کوچولو خودشان وقت دارند
پدرها احساس آرامش می‌دهند.

پدرها احساس آرامش می‌دهند
پدرها همیشه برای انجام کارهای عجیب حاضر هستند.

پدرها همیشه برای انجام کارهای عجیب حاضر هستند
پدرها می‌دانند دخترهای‌شان چه کارهایی را دوست دارند.

پدرها می‌دانند دخترهای‌شان چه کارهایی را دوست دارند
پدرها با دخترهای‌شان بازی می‌کنند.

پدرها با دخترهای‌شان بازی می‌کنند
وقتی با پدر هستند، احساس می‌کنند در بالاترین نقطه جهان هستند.

وقتی با پدر هستند، احساس می‌کنند در بالاترین نقطه جهان هستند
کارهای عجیب انجام می‌دهند.

کارهای عجیب انجام می‌دهند
پدرها همیشه مراقب دختر‌های کوچک‌شان هستند.

پدرها همیشه مراقب دختر‌های کوچک‌شان هستند
جدا شدن از پدرها کار سختی است.

جدا شدن از پدرها کار سختی است
ورزش‌‌های عجیب انجام می‌دهند.

ورزش‌‌های عجیب انجام می‌دهند
پدرها حاضر هستند خودشان را کوچک کنند.

پدرها حاضر هستند خودشان را کوچک کنند
پدرها با دختر‌ها‌ی‌شان بازی می‌کنند.

پدرها با دختر‌ها‌ی‌شان بازی می‌کنند
پدرها همیشه برای حفاظت از دخترهای کوچولوی‌شان حاضر هستند.

پدرها همیشه برای حفاظت از دخترهای کوچولوی‌شان حاضر هستند