به گزارش آناخبر، عصر روز شنبه ساعت ۱۸:۳۸ بدنبال تماس مردمی با مرکز اورژانس تبریز مبنی بر کاهش هوشیاری دختر جوانی روبروی درب اصلی دانشگاه تبریز و در فضای سبز، سریعا عوامل اورژانس عازم محل شدند.

کارشناسان اعزامی اورژانس با توجه به اینکه دختر جوان ۲۰ساله فوت کرده بود با این حال تحت احیا قلبی ریوی بیمار را به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال دادند، ولی متاسفانه نتیجه بخش نبود و مرگ وی توسط پزشک بیمارستان تائید شد.