به گزارش انا خبر، بهرام صمدی راد با اعلام این خبر اظهار داشت: بیش از ۱۷ هزار نفر به دلیل نزاع در پنج ماهه امسال ۱۷ هزار و ۶۴۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند و این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعین ۱۷ هزار و۷۳۸ نفر بود حدود نیم درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از کل مراجعان نزاع در پنج ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۶۵۷ نفر زن و ۱۲ هزار و ۹۸۵ نفر مرد بودند. این در حالی است که تعداد مراجعین مرد درسه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۲ درصدی و تعداد مراجعین زن افزایش بیش از ۴ درصد داشته است.

صمدی راد گفت: مراجعان مدعی نزاع در مرداد امسال برابر با ۴ هزار و ۲۸۵ نفر بود که این رقم در مرداد سال گذشته ۴ هزار و ۳۳۳ نفر بوده است که امسال در این مدت حدود ۱,۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: کل آمار مراجعان مدعی نزاع در سال ۹۵ برابر با ۳۳ هزار و ۹۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۸ هزار و ۸۱۵ نفر زن و ۲۵ هزار و ۱۵۸ نفر مرد بودند.