به گزارش آناخبر، زهرا ساعی، در خصوص در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، گفت: نگاه و فرهنگ طلاق در کشور ما مذموم است، در گذشته به هیچ عنوان خانواده ها حاضر به طلاق فرزندان خود نمی‌شدند اما هم‌اکنون به راحتی اتفاق می‌افتد در واقع در سال‌های اخیر قباحت این کار نسبت به گذشته کمتر شده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با این حال پدیده طلاق هنوز به لحاظ پذیرش اجتماعی با مشکلاتی روبه روست، حذف واژه طلاق از شناسنامه هم جهت رفع نگاه‌های متفاوت و کاهش فشارهای اجتماعی مطرح شده در حالی که این اقدام خود آسیب‌زاست.

وی افزود: در حقیقت حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان موضوعات دیگر را تحت شعاع قرار می‌دهد، به خصوص اعتماد عمومی و ازدواج‌های مجدد را خدشه‌دار می‌کند. لذا برای جلوگیری از افزایش شک و تردید‌ها به موضوع ازدواج باید از حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان صرف نظر شود.

ساعی معتقد است: حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان تنها پاک کردن صورت مساله است، زیرا کسی که طلاق گرفته باید این موضوع را بپذیرد و با پاک کردن این واژه از شناسنامه، تغییری در احوال و نگا‌ه‌ها به این افراد صورت نمی گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسئولان سازمان ثبت احوال باید کارشناسانه و با تامل به این موضوع بپردازند، حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مشکلی از مشکلات زنان مطلقه کم نمی کند.