به گزارش آنا خبر، مرتضی نیروند اسکویی در شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان با اشاره به بخشی از مهم ترین اقدامات انجام شده حوزه بانوان در شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: همکاری اداره کل امور بانوان استانداری و شرکت شهرک های سرمایه گذاری در سال های اخیر افزایش یافته است.

وی افزایش مشارکت اجتماعی زنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی را یکی از مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه هایی در راستای تحقق این مهم تدوین شده و از بانوان کارآفرین نیز حمایت می شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان” اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و لزوم افزایش مشارکت اقتصادی بانوان در همین حوزه تصریح کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان این آمادگی را دارد که در صورت ورود بانوان استان در حوزه اقتصادی، تولیدی و صنعتی،سهم نقدی حق انتقاع زمین در شهرک های صنعتی را از ۳۰ درصد را به ۱۰ درصد کاهش دهد.

 نیرومند از ارائه تسهیلات ویژه به افرادی که قصد خرید زمین در مناطق محروم استان را داشته باشند خبر داد.

برگزاری تورهای صنعتی برای بانوان کارآفرین استان، برگزاری کلاس های مختلف ورزشی و تلاش برای ایجاد خوشه صنعتی بانوان به عنوان یکی از محورهای توسعه از دیگر مواردی بود که نیرومند به عنوان عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان به آن اشاره کرد.

وی همچنین افزود: باتوجه به اهمیت فعالیت های کسب و کار بانوان، مطالعه نخستین خوشه کسب و کار بانوان استان در برنامه های این شرکت قرار گرفته است.