به گزارش آنا خبر ، موضوع بدحجابی امروزه به عنوان یک معضل اجتماعی در جامعه یاد می شود. در همین زمینه  با علیزاده اقدم عضو هیأت عمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز به گفتگو نشسته ایم.

علیزاده اقدم  در ابتدا با اشاره به اهمیت حفظ هنجارهای هر جامعه ای اظهار داشت: هر جامعه ای بر اساس نظام فکری و اعتقادی خود که بر اساس آن عملکردها و کنش و واکنش های اجتماعی شکل می گیرد قائل به حفظ و انجام یک سری هنجارهاست و قاعدتا انجام کارهایی بر خلاف این روند ناهنجاری به وجود می آورد.

وی ادامه داد: در جامعه ایران و جوامع اسلامی که زندگی بر اساس اعتقادات دینی شکل گرفته طبعا بحث حجاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و افراد حاضر در این جامعه در جهت انجام این هنجار باید تلاش کنند.

عضو هیأت علمی  دانشگاه تبریز تصریح کرد: فردی که حجاب را رعایت نمی کند در واقع علاوه بر نقض این هنجار اجتماعی زمینه را برای قضاوت و پیش داوری در مورد خودش را باز می گذارد چرا که یکی از ابعاد داوری افراد نحوه ی پوشش ظاهری فرد است و فردی که حجاب را نقض می کند این اجازه را می دهد که در مورد  سایر ابعاد وجودی اش پیش داوری شود.

وی افزود: بالطبع فرد بی حجاب یا بد حجاب با این نوع پوشش و پیش داوری راه  را برای انحراف کشیده شدنش در جامعه  باز می گذارد.

استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز اظهار داشت: بد حجابی و معضلات اجتماعی از یک رابطه هم تغییر کواریانسی برخوردارند  بدین صورت اگر فرد حجاب و پوشش مناسب  را رعایت کند زمینه تشکیل بسیاری از مفاسد اجتماعی کاهش می یابد.

علیزاده اقدم در پاسخ به سوالی در مورد  اینکه “نحوه برخورد اجتماعی با بدحجابی باید به چه صورتی باشد” بیان داشت: حفظ هنجار حجاب مربوط به اعتقادات است که در مرحله رفتار مشاهده می شود و در مرحله نخست شناخت در مورد افراد از رفتارها  شکل میگیرد سپس کار به شناخت انسان ها از اعتقادات می رسد.

وی افزود: پیشنهاد می شود در کنار راه حل های کوتاه مدت به دور از رفتارهای چکشی و ضربتی برای اینکه این مساله که بیشتر به حوزه اعتقادات است تا رفتارها ، کار فرهنگ سازی روی اعتقادات فرد بیشتر شود تا نتایج آن را در رفتارها مشاهده کنیم که البته این مساله باید به صورت مهندسی شده از طریق خانواده به فرزندان آموزش داده شود تا فرد خود مشتاق به انجام این هنجار شود.